Verdi og lånetakst

Markedsverdien av din eiendom

Vurdering av markedsverdien på befaringstidspunket

Estima gir deg markedsverdien

Boligens størrelse, standard og beliggenhet tas med i betraktningen ved vurderingen av eiendommen. ”Verditaksten” er velegnet til bruk for banker/låneinstitusjoner ved belåning/refinansiering eller for forsikringsselskap etter utførte endringer/påbygg på eiendommen.

Forespørsel sendes til post@estima.no Prisene gjelder ved bestilling gjennom Estima. I tillegg administrasjonskostnad kr: 500,-

Del denne siden:
Alle tjenester:
Relevante saker:
Nordea bank velger Estima

Landsdekkende avtale mellom Nordea og Estima

Aktuelt: