Tilstandsrapport

Teknisk tilstandsrapport av din bolig

En grundig teknisk gjennomgang av din bolig

Teknisk tilstandsrapport gir deg en teknisk oversikt og vurdering av boligen.

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Forspørsel sendes til post@estima.no 

Del denne siden:
Alle tjenester:
Relevante saker:
Bli med på Estima-laget

Franchise-avtalen - Print ut forsiden, signer og returner til post@estima.no

Landsdekkende

Takk for mange hyggelige møter

Aktuelt: