Byggelånsoppfølgning

Kvalitetssikre byggeprosessen

Kontroll av byggeprosessen

Tjenester knyttet til oppfølgning av byggelån.

Skal du bygge, eller har satt i gang et byggeprosjekt?

Bankene vil ofte kreve deltakster for utbetaling av byggelån. Estima sine takstmenn har lang erfaring og er toneangivende på dette i Norge. Vi har landsdekkende nedslagsfelt. 

Gjennom byggelånsoppfølging vil takstmannen besiktige byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger. 

Hvis du ønsker mer informasjon, send forespørsel til post@estima.no