Boligsalgsrapport

Omfattende og grundig takstrapport

Bransjens mest omfattende rapport

Estima gir landets mest kvalitetssikrete rapport

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Forespørsel sendes til post@estima.no

NS 3600

Estima er landets eneste aktør som følger standarden NS3600.