Boligrapport

Omfattende og grundig takstrapport

Boligrapport baser på NS3600

Estima boligrapport NS3600

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Forespørsel sendes til post@estima.no Prisene gjelder ved bestilling gjennom Estima. I tillegg administrasjonskostnad kr: 500,-