Byggelånskontroll

Landsdekkende avtale mellom Nordea og Estima

Nordea vil ha enhetlig struktur på de takstfaglige vurderingene som innhentes ved søknader om byggelån, og har inngått en avtale med den landsdekkende kjeden Estima.

– Gode, fagkyndige vurderinger av prosjektene er en viktig del av grunnlaget for å vurdere en søknad om byggekreditt. Vi har derfor ønsket å få en mer helhetlig og forutsigelig ramme rundt dette, sier Irene Solvang, banksjef i Nordea.

Banken har nå inngått en avtale med Estima, som innebærer at de takstfaglige oppgavene knyttet til slike saker skal utføres av kjedens tilsluttede takstmenn.

– Tidligere opplevde vi stor forskjell på rapportene vi innhentet. Nå sikrer vi at disse får en enhetlig utforming basert på at alle takstmenn utfører oppdraget på samme måte. Det forenkler de etterfølgende vurderingene her i banken, og gjør det lettere å sammenligne prosjekter.

Vi har allerede startet med å følge opp flere byggelån i hele landet. 

Estima ser frem til å utvikle samarbeidet med Nordea videre fremover. 

Del denne saken: