Oppdrag ut til Estima

Godt samarbeid mellom BlueStep Bank og Estima

Stadig flere av Estima-takstmenn får nå oppdrag gjennom kjeden. Vi opplever en økning av oppdrag fra BlueStep Bank. Det er både hyggelig og viktig for kjeden at det nå kanaliseres stadig flere oppdrag ut til kjedemedlemmene. Vi opplever nå stadig større interesse for utvikling av kjeden. Fremover blir det viktig for kjeden å bli tungt representert i alle landets regioner og utvikler et enda større infrastruktur og nedslagsfelt for kjedens takstmenn. i tiden fremover vil fokuset for administrasjonen være rettet på de sistnevnte fokusområdene. 

Del denne saken: