Avtale

Det etableres et samarbeid mellom Privatmegleren og Estima

Estima har etablert en avtale om leveranse av takseringstjenester for Privatmegleren. Avtalen gjelder for alle kontorene til meglerkjeden. Estima etablerer en rapport basert på NS3600. Det blir igangsatt pilotprosjekter i januar. Rapporten vil bli etablert i forhold til regelverket og de retningslinjene Norges Takseringsforbund legger til grunn for takseringsvirksomhet.

Vi ser frem til samarbeidet. 

 

 

Del denne saken: