Hele Norges eiendomspartner

Estima er en landsdekkende takseringskjede som leverer takseringsrapporter og andre byggtekniske tjenester. Kjeden er bransjens største og tar ansvar i forhold til å levere de mest kvalitetssikrete rapportene i landet. Kjedens medlemmer er foretrukne partnere blant de største aktørene i bransjen.

Les mer

Verdi og lånetakst

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen på befaringstidspunktet. Boligens størrelse, standard og beliggenhet tas med i betraktningen ved vurderingen av eiendommen. ”Verditaksten” er velegnet til bruk for banker/låneinstitusjoner ved belåning/refinansiering eller for forsikringsselskap etter utførte endringer/påbygg på eiendommen.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Boligsalgsrapport

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Skadetaksering

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Takstmenn fra Estima har spesiell kompetanse på dette feltet. En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon

Sertifiseringer fra både nasjonale og internasjonale sertifiseringsorganisasjoner.

Estima leverer enhetlige rapporter og har et nedslagsfelt i hele Norge. Våre takstmenn har mesterbrev, annen byggteknisk Høgskoleutdanning eller er ingeniør. Takstmenn fra Estima har kompetansebakgrunn som er godkjent av nasjonale og internasjonale sertifiseringsorganisasjoner.

Aktuelt: